Meddig ne cum, de tartsuk az erekciót


Totálisan felforgatott felsőoktatás, tüntetések, óriási bulik és karunk hallgatóinak mindig izgalmas hétköznapjai — ezekről számoltak be szerkesztőségünk munkatársai és között. Kiadványunk kordokumentum a pécsi bölcsészkar és egyben egész Magyarország elmúlt évtizedéről, ám a történet természetesen nem ér véget ezzel. Gyűjteményünkben oldalon keresztül sorakoznak az újság főszerkesztői által fontosnak, avagy egyszerűen csak megörökítésre méltónak talált korabeli cikkek.

Ezzel a kötettel kívánunk újabb, legalább ennyire sikeres tíz évet a PécsiBölcsésznek! A szerkesztők Megjelenés dátuma: StemleR Miklós Nem félek attól, hogy György Miért kellene tüntetni? Bálint Dávid Mocsárban ragadt csodaszarvas És végül a győztes egyedül marad Lenthár Balázs, Vidó Gábor Beszt of Várnagy Szabolcs Valós énünk Bálint Dávid, Lenthár Balázs Az emlékezet Mészáros Gabriella Viszlát Magyarország Göbl Zsombor Ki figyeli a figyelőket?

Pál Balázs, Várnagy Szabolcs Én a vizilovakkal vagyok Göbl Zsombor Kubrick az oltáron Bálint Dávid, Várnagy Szabolcs Jogbiztonság helyett.

Perverz Anyák

Bálint Dávid Akik legyőzték Dr. Várnagy Szabolcs Fondorlatos összeesküvés Lenthár Balázs A karriered létrejöhet Nagy Éva Anna Komfortos nosztalgia Azok meddig ne cum Kocsis Árpád Egy a világ, egy a harc De szerzői példányt kapni — az tudod milyen? Aztán a pécsi bölcsészkarra kerültem, ahol az adott terület jegyzett lapjai közül többet is szerkesztettek: a Szocreál, a Szép Literatúrai Ajándék vagy a Déli Felhő mindenképpen emlékezetes folyóiratok maradnak — még ha ezek mindegyike meg is szűnt.

meddig ne cum, de tartsuk az erekciót

Ugyanitt — már a Pécsi Tudományegyetem Romológia Tanszékén — kezdtünk bele egy hallgatói folyóirat szerkesztésébe a es évek első felében, olyanokkal, mint Kiss Tibor Noé, mára ismert író és szerkesztő, Nagy Robival vagy éppen Bogdán János Amigóval, akinek lenyűgöző festményei azóta ezerfelé vannak falakon a világban. A közéleti újságírás sohasem vonzott — ebből az áttekintésből ez alighanem kiderült.

Ráadásul nem szeretem a gyors megírásokat, a stilárisan össze nem rakott szöveget. Hogy úgy mondjam, a szövegnek nem az információeleme mozgat. A kilencvenes években Szombathelyen tanultam.

meddig ne cum, de tartsuk az erekciót

Akkoriban azt gondoltam, de tartsuk az erekciót azt hiszem, ez amolyan kollektív gondolat volt a világról, hogy benne meddig ne cum a dolgok közepében. Ránk szakadt a filmek elképesztő tömege — az olasz realizmustól a francia, angol újhullámon át az amerikai független filmekig —, és minden este moziban ültünk.

Aztán annyi könyv, folyóirat jelent meddig ne cum hirtelen, hogy ki sem mozdultunk napközben a tanszékről, olvastunk másolatban, eredetiben, könyvesboltból kilopott könyveket, szakszervezeti könyvtárak árverezésén vásároltunk raktárból Hajnóczyt, 20 és 30 forintért kazettákon komolyzenét.

Akkoriban egy aukción a Nyugat egy teljes évfolyamához sikerült hozzájutnom: egyetlen licitálóként forintért.

Pontosan merevedéssel a fej nagyon érzékeny az összegre, az összes megtakarításomat jelentette ez. Volt néhány felsőbb éves hallgató akkortájt, akik nekikezdtek a lapcsinálásnak.

Ez lett a Kilátó, amely abban az időszakban Európa! Zsil Gilbert Csaba — igen, 6 Beck Zoli Az írástudó hallgatók lapja Az a kihívása egy olyan periodikának, mint a PécsiBölcsész és elődje, a De Facto, hogy az egyetemi-kari közéletre való érzékenysége túlmutasson a mindenkori közhelyeken, és ne ragadjon le a tényinformációk lajstrománál. Legyen tájékozott, de ne legyen tudálékos, legyen érdeklődő és legyen kritikus, legyen lojális, de ne legyen meghunyászkodó. Azt hiszem, a PécsiBölcsész írásainak java — és ez a mindenkori szerkesztők dicséretét zengi — képes volt ennek megfelelni.

Továbbmegyek: ez az akarat látszik át szövegeken és szerkesztői szándékon, miközben — és ezt különösen fontosnak tartom — nem kész újságírók foglalkoztatása történik, inkább az írás, a zsurnalisztika tanulóhelye a PécsiBölcsész, ahol minden lapszám és minden írásmű egyszerre tanulási szakaszt is jelöl: a szerzők implantátumok a pénisz megnagyobbodásához szakmai élettörténete is ez a lap.

Mondjuk olyan, hogy bátran pakolhatják portfóliójukba, vagy vihetik hónuk alatt, ha referenciára volna szükség; éppen úgy, ahogy a bölcsészkar dicsekedhet írástudó diákjaival.

Bruno Gröning Meditation

Kari lapok és remények dett sablonjaival, túllépni az üzemi lapok poros remittendáin. Ezen médiumok munkatársai meglehetős bátorsággal fordultak az akkoriban divatba jövő új műfajok felé: meghonosították ezen a területen is a gonzó-újságírás néhány elvét, vállalták a kísérletezés és szubjektivitás lehetőségét, keresték a vizualitás helyét a médium szerkezetén belül.

Ezen — hol legális, hol féllegális keretek között működő — műhelyek hagyománya jól érzékelhetően jelen van e kötet írásaiban, szemléletmódjában és témafelvetéseiben. Jelen dokumentum-összeállítás egy pécsi egyetemi periodika elmúlt 10 évének történés-sorozatát mutatja be egymás mellé helyezett újságcikkek és az alkalomra készített visszaemlékezések tükrében.

Mozgalmas évtized áll a kötet szereplői mögött: változott az újság neve, a főszerkesztő személye, a munkatársak összetétele, s ebből következően módosultak a lapkészítés elvei is. S a lapot körülvevő egyetemi-társadalmi környezet sem maradt ugyanolyan: amíg es évek elején a magyar felsőoktatás expanziója és átalakítása állította nehezen meddig ne cum feladatok elé az egyetemeket, egy évtizeddel később meddig ne cum az állandósuló forráskivonások, kormányzati büntetőexpedíciók okoztak még súlyosabb gondokat.

Ugyanakkor sokkal többről szól ez a kötet, mint egy évtized során felgyűlt anyag értő szemű összeválogatásáról; többről, mint egy egyetemi szubkultúra sztenderdnek nevezhető témáinak — letöltendő zenéknek és megnézendő filmeknek, új médiumoknak és régi kocsmáknak — kötelességszerű felsorolásáról. Mindezeken túl, az élvezetesen megírt sorok mögül-között ugyanis kiolvasható egy kis nyilvánosságtörténet is, fontos adalék a es évek pécsi nem csak egyetemi sajtótörténetéhez.

E tágabb kontextussal kapcsolatban két aspektust érdemes kiemelni: egyrészt jól érzékelhetően létezik egy több évtizedes folyamatosság Pécsett az egyetemi újságírás területén, amelyre a kötetben szereplő lapok szerzői és szerkesztői is magától értetődő módon támaszkodhattak. Többek között a Pécsi Meddig ne cum, a Szubjektív Rádió körül már a es években olyan progresszív szerkesztőségek jöttek létre, amelyek megpróbáltak szakítani az egyetemi újságírás kiürese- Egy másik kérdéscsoport már túlmutat a szűken vett újságírás területén, s azokra a különböző intézményes hálózatokra irányítja rá a figyelmet, amelyeknek ezen lapok is fontos elemei voltak.

Ugyanis e szerkesztőségek, noha kis létszámú baráti társaságok voltak, de soha nem bezárkózóak; sűrű kapcsolatháló fűzte őket egyrészt a már professzionális helyi vagy országos médiumoknál dolgozó egykori egyetemi társaikhoz, akik aktuális szabadságharcaik közepette is fontosnak tartották megőrizni ezeket a kapcsolatokat, segíteni és támogatni az újabb generációk képviselőit.

S ezen a módon a helyi, professzionális szerkesztőségek is — ha aktuális vezetőik éppen igényelték ezt — képesek voltak arra, hogy frissességüket megőrző, megújulásukat lehetővé tevő munkatársakat toborozzanak meddig ne cum csapatukba.

Legalább ennyire fontos volt e szerkesztőségek kapcsolata a Pécsett szintén nagy hagyományokkal rendelkező zenei szubkulturális szcénával: a közös programok és rendezvények szervezése mellett talán még fontosabb volt egy egymást kölcsönösen erősítő szemléletmódbeli hasonlóság folyamatos megtapasztalása és megjelenítése. Ezek az egyetemi lapok is sokat tettek azért, hogy Magyarországon, egy vidéki városban a megszokottnál plurálisabb, nyitottabb nyilvánosság működhetett az meddig ne cum környékén ha reggeli erekció országos médiumok helyi stúdióival, városi médiumokkal, kereskedelmi rádiókkal és televíziókkal, pályázati pénzekből vagy magánadományokból fenntartott kritikai lapokkal, különböző módokon összegrundolt periodikákkal.

Ennek a korszaknak az új évtized vetett véget: az Európa Kulturális Fővárosa projekt lezárulása után gyakorlatilag felszámolódott a helyi nyilvánosság sokféle intézményrendszere, politikai és gazdasági megfontolásokból egymás után zárták be a különböző szerkesztőségeket, lehetetlenítették el a még létező műhelyeket.

Egy ilyen helyzetben nyilvánvalóan felértékelődnek a még működőképes struktúrák: azok a megmaradt szerkesztőségek, amelyek e viszonyok között is képesek erekció ureaplasma után helyi szcéna aktuális eseményeivel foglalkozni, olvasóközönséget megteremteni maguk számára, s ezzel a helyi nyilvánosság fontosságának üzenetét is fenntartani.

A remény most Bennetek van. Szíjártó Zsolt Kari lapok és remények 7 Meddig ne cum kari lapot! A gyakorlatra mindig is gyanakodva tekintő vérbeli bölcsész módjára megpróbáltam elhessegetni magamtól ezt a megtiszteltetést, kevés sikerrel. Jöhetett hát az a kaland, ami új pályára terelte életemet, és amiből ez a kiadvány is kinőtt. Hallgatói újságot sok mindenért csinál az ember.

Akármik is az indítékok, a pécsi bölcsészek mindig is szerettek és tudtak újságot írni, nem csoda, hogy az es évek többszörösen díjnyertes egyetemi lapját, a Pécsi Campust is többnyire karunk hallgatói cipelték hátukon. Talán a mára a hallgatói újságírás történetének fontos fejezetét képező Pécsi Campus sikere volt az oka annak, hogy a XXI. A és eleje között félévről félévre változó formátumban és névvel létező orgánumról fő az olvasók elbizonytalanítása!

A zaklatott sorsú újság azonban tavaszára elhalálozott, és bő egy évig a kari lap kérdése nem is volt napirenden — akit érdekel, hogy ebben az időszakban mi foglalta le a Hallgatói Önkormányzatot újságkiadás helyett, az olvassa el az Akire büszkék vagyunk? Felsőbb éves bölcsészhallgatóként nehezen toleráltam a laptalanságot, úgy gondoltam és gondolom, hogy egy magára adó bölcsészkaron, ahol a jövő véleményformáló értelmiségét képzik, kell lennie egy olyan orgánumnak, amely teret ad a 8 Stemler Miklós - De Facto I - IV Az ember hasonlóképpen csinál kari lapot, mint zenekart: hozzá hasonlóan gondolkodókat keres.

meddig ne cum, de tartsuk az erekciót

Óriási szerencsém volt ezen a téren, hiszen a De Facto névre keresztelt újszülött körül két olyan rovatvezető is bábáskodott, akik felkészültsége és elkötelezettsége nélkül ez, a most már több mint 10 éves történet még kezdete előtt véget ért volna.

Burány Szabolcs és Nógrádi László filosz és nógrádi a De Facto hasábjain természetesen nem voltak egyedül; talán ez a elejére összeálló gárda volt a legerősebb a lap történetében, de a tévedés és elfogultság jogát fenntartom. Ez a gárda sem ért volna azonban semmit, ha nem kapjuk meg a lehetőséget, ez pedig a már említett Szabó Gábor HÖK-elnök érdeme volt, aki egyszerre nyújtott nagyfokú szabadságot és biztonságot, követendő példaként minden kari lap számára.

Az újságírás a szabadság terepe, azt az elfoglaltságot, ami ezt nem veszi figyelembe, sok mindennek hívhatjuk — píárnak, idő- és papírpocsékolásnak —, de nem újságírásnak. A De Facto ennek szellemében alakult, amit jól jelzett a mindjárt az első számunk nyomán kialakult minibotrány.

Fő témánk az akkori kari vezetés személyzeti politikája elleni tiltakozásképpen lemondó Kálmán C. György tanszékvezetővel készült interjú volt, aminek a vezetés kifejezetten nem örült, de jól mutatja a pécsi bölcsészkar szellemiségét, hogy sem akkor, sem később nem érte semmilyen retorzió szerkesztőségünket.

Nem a harc és a konfliktus volt azonban a lényeg, hanem az öröm, az alkotás és munka öröme.

meddig ne cum, de tartsuk az erekciót

Tíz éves a pécsi bölcsészkar lapja, a varázslat pedig folytatódik. Akkor meg miről is? A szósz ben a bolognai európai oktatási csúcstalálkozón az európai uniós belépésre váró országok oktatási, illetve felsőoktatási miniszterei megállapodtak, hogy ig létrehozzák az egységes Európai Felsőoktatási Térség nevű szószt.

meddig ne cum, de tartsuk az erekciót

A duális — minő meglepő — két plusz egy szintre bontott egyetemi képzést jelent; az alapképzési szintet bachelor, BAa szakképzés szintjét master, MA és a már régóta működő doktori képzést. A szakképzés a rendszerben az alapképzés feltétele.

A tejföltől a gombafelhőig - a De Facto és a PécsiBölcsész első évtizede by PTE BTK HÖK - Issuu

Egy kisebb lapáttal rátesz a történetre az Oktatási Minisztérium is, ugyanis Magyar Universitas Program néven valami nagyon váratlan következik a magyar felsőoktatás történetében: egy újabb reform. De mitől is lesz reform egy átalakítás? Elsősorban a képzés rendszerének átszabása miatt, másrészt — természetesen — gazdasági megfontolások okán. A munkaerőpiac igényei sajnálatosan rengeteg ponton térnek el a mai felsőoktatás által kínált lehetőségektől.